Riolering

Een goede afwatering is van groot belang voor de duurzaamheid van uw verharding. Daarnaast brengt een defecte riolering veel schade en overlast met zich mee.

Een goede riolering staat voor een goede verwerking van afvalwater. Fundering van de riolering, de ligging omtrent afschot en andere zaken zijn hierbij van belang. Bij een goede verwerking kan men denken aan het apart afvoeren van hemelwater en afvalwater. Maar ook het plaatsen van een olie-en vetafscheider bij een wasplaats.

DG Infra BV bezit de kennis en de kunde voor het aanbrengen van riolering.