Ringdijk in Zwijndrecht

Voor het project Ringdijk in Zwijndrecht mochten we extra parkeerplaatsen aanbrengen. Met de nieuwe inrichting zorgen we voor een veiligere verkeerssituatie. De Ringdijk is een waterkerende dijk. Deze dijk hebben we dan ook verzwaard.