Certificaten

Kwaliteit, vakmanschap en duurzaamheid zijn de belangrijkste kernwaarden voor DG Infra BV. Om dit te waarborgen zetten wij ons in om onze processen volgens de hoogst geldende standaarden te certificeren. Bekijk onder Downloads onder andere onze beleidsverklaring, energie management actieplan en meer.

Waarborging en toelichting

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder, zie ook skao.nl. Hiervoor hebben wij het beleid voor duurzaam ondernemen, CO2-reductie en -acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering. Daarvoor is het goed de ambities te communiceren en de opgedane kennis voor CO2-reductie delen.

We willen op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheid resultaten boeken. Daarom hebben we een CO2 -Footprint voor de eigen organisatie en willen we CO2 Bewust niveau 3 certificeren volgens de CO2-prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

3.A.1 Emissie-inventaris

U kunt de CO 2 -emissie-inventarisatie over het referentiejaar 2021 inzien, zie ook onder Downloads:

  • CO2 Footprint 2021

Ieder jaar maken wij de CO 2 -uitstoot inzichtelijk. De behaalde CO2 -reductie is dan ook per jaar weer te geven.

3.B.2 Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus. In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energiemanagement is verwerkt in het handboek voor CO 2 -bewust handelen, zie ook onder Downloads:

  • Beleidsverklaring
  • Energie Management Actieplan

3.C.1 Voortgang reductiedoelstellingen

Periodiek maken we de CO2-footprint en de voortgang in CO2-reductie inzichtelijk.

3.C.2 Communicatieplan

De interne en externe communicatie over het energiebeleid en de voortgang CO2-reductiedoelstellingen is vastgelegd in het Communicatieplan en Nieuwsbrieven, zie ook onder Downloads:

  • Nieuwsbrief CO 2 2022 / 1
  • Nieuwsbrief CO 2 2022 / 2

3.D.1 Deelname aan initiatieven

Wij nemen deel aan het volgende initiatief met de doelstelling en voortgang, zie ook onder Downloads:

  • Sector- en keteninitiatief Duurzameleverancier.nl

Downloads

Bekijk en download hier onze certificeringen en andere documenten.