Riolering

Voor de duurzaamheid van uw verharding (en om overlast en schade te voorkomen) is goede afwatering van groot belang. Bestrating en riolering gaan dan ook vrijwel altijd hand in hand. Riolering dat naar behoren werkt staat voor een efficiënte verwerking van afvalwater.

De fundering van de riolering speelt in alle opzichten een zeer belangrijke rol. Maar ook bijvoorbeeld de ligging omtrent afschot zijn hierbij van belang. Hoe ‘goede’ verwerking eruit ziet, kan verschillen per situatie. Zo kunt u hierbij denken aan het apart afvoeren van hemel- en afvalwater, maar ook aan het plaatsen van een olie- en vetafscheider bij een wasplaats.

Grondwerk

Kies voor een solide basis voor bouw- en straatklaar maken.

Bestrating

Bedrijventerrein of wegennetwerk renoveren of aanleggen?

Sierbestrating

Met aandacht voor details creëren we een prachtige buitenomgeving.